Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
4 Yekaterina Zhdanova 28/05/1992 183 65 280 270 0 0 3 3 Zhetyssu
5 Diana Kempa 30/12/1992 167 56 270 275 0 0 0 0 Pavlodar
6 Natalya Akilova 31/05/1993 183 62 295 275 0 0 3 3 Zhetyssu
7 Inna Yakovleva 04/03/1988 177 65 208 217 0 0 0 0 Almaty
10 Irina Kenzhebaeva 20/02/1992 180 73 290 280 0 0 20 20 Astana
11 Katerina Tatko 15/12/1992 182 70 285 275 0 0 10 10 Zhetyssu
13 Radmila Beresneva c 06/06/1983 185 70 300 295 0 0 1 1 Irtysh-Kazchrome
14 Antonina Rubtsova 30/12/1984 184 67 302 275 0 0 30 30 Zhetyssu
15 Aliya Batkuldina 18/11/1995 181 74 273 264 0 0 0 0 Almaty
17 Alla Bogdashkina 22/08/1985 185 65 275 270 0 0 0 0 Irtysh-Kazchrome
20 Tatyana Fendrikova 23/02/1990 169 55 280 275 0 0 50 50 Almaty