Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Tatyana Mudritskaya 17/01/1985 195 77 310 300 10 0 30 40 Apollon Cyprus
2 Lyudmila Issayeva 26/09/1989 184 70 295 280 0 0 90 90 Almaty
3 Sana Anarkulova 21/07/1989 188 77 300 280 7 0 80 87 Altay
4 Yekaterina Zhdanova 28/05/1992 183 65 280 270 0 0 3 3 Zhetyssu
5 Diana Kempa 30/12/1992 167 56 270 275 0 0 0 0 Pavlodar
6 Natalya Akilova 31/05/1993 183 62 295 275 0 0 3 3 Zhetyssu
7 Inna Yakovleva 04/03/1988 177 65 208 217 0 0 0 0 Almaty
8 Korinna Ishimtseva 08/02/1984 187 69 300 290 12 1 150 163 Zhetyssu
9 Viktoriia Lokhmanchuk 09/05/2001 193 70 0 0 0 0 0 0 Altay
10 Irina Kenzhebaeva 20/02/1992 180 73 290 280 0 0 20 20 Astana
11 Katerina Tatko 15/12/1992 182 70 285 275 0 0 10 10 Zhetyssu
12 Ainagul Aizharikhova 04/09/1994 186 65 295 285 0 0 0 0 Altay
13 Radmila Beresneva c 06/06/1983 185 70 300 295 0 0 1 1 Irtysh-Kazchrome
14 Antonina Rubtsova 30/12/1984 184 67 302 275 0 0 30 30 Zhetyssu
15 Aliya Batkuldina 18/11/1995 181 74 273 264 0 0 0 0 Almaty
16 Inna Matveyeva 12/10/1978 186 70 303 294 2 1 10 13 Altay
17 Alla Bogdashkina 22/08/1985 185 65 275 270 0 0 0 0 Irtysh-Kazchrome
18 Kristina Anikonova 05/01/1991 183 73 295 285 0 0 0 0 Altay
19 Alessya Safronova 10/02/1986 192 70 290 280 0 0 0 0 Altay
20 Tatyana Fendrikova 23/02/1990 169 55 280 275 0 0 50 50 Almaty
21 Valeriya Rylova 22/11/1987 179 72 280 270 0 0 0 0 Irtysh-Kazchrome